Tijdens het gebruik van uw airco ontwikkelen zich schimmels en bacteriën in het systeem. Dit kan naast vieze geuren in uw auto ook zorgen voor allergische reacties aan uw luchtwegen en ogen. Preventieve reiniging zorgt er dan ook voor dat dit voorkomen wordt. Naast het reinigen van uw airco is het ook zeer belangrijk om eens in de 2 jaar uw airco te laten controleren. Bij elke airco vervliegt jaarlijks ongeveer 7% van het koudemiddel, dit leidt tot een verminderde werking. Naast een verminderde werking kan een tekort aan koude middel ook zorgen voor schade aan onderdelen van het aircosysteem.  Tijdens de controle wordt onder andere nagegaan of er nog voldoende koudemiddel aanwezig is en of er eventueel lekkages aanwezig zijn. Het tijdig constateren van gebreken en het bijvullen van koudemiddel kunnen u behoeden voor grote schade aan onderdelen van het aircosysteem.